Gammal sopguide

Sopguide för brf Marskalken 2

Hushållsavfall

Med hushållsavfall menar vi det som blir över när vi sorterat bort sådant som bör återvinnas eller är farligt. Hushållsavfall samlas upp av sopbilen och skickas till förbränning och blir till el eller fjärrvärme. Förpacka dina hushållsopor i väl tillknuten förpackning.

Elavfall

Allt med sladd och/eller batteri. Elavfall betraktas som ett farligt avfall som ofta innehåller tungmetaller. Inget elavfall får läggas i soppåsen. Allt elavfall ska samlas in separat. I grovsopsrummen vid entréerna 40 och 46 finns behållare för elavfall.

Glödlampor/övriga lampor samt batterier

I grovsopsrummen vid 40 och 46 finns behållare för uppsamling av lampor och batterier.

Farligt avfall

Farligt avfall är markerade med kemikalieinspektionens orangea symboler. Farligt avfall samlar kommunen in separat så att det kan gå till destruktion på ett säkert sätt. Även små mängder som kommer ut i naturen gör stor skada. På en del bensinstationer finns miljöstationer där du lämnar farligt avfall. Matolja ska inte slängas i våra sopnedkast eller lämnas i våra grovsopsrum. Du kan lämna dessa till Solna Kommuns miljöbil Varje helgfri torsdag kl. 17:00-18.30 står en bemannad miljöbil på Solnaplan, Solna Centrum.

Grovavfall

Sådant som vi vill göra oss av med och som är för stort för soppåsen eller inte är brännbart.

Om du lämnar kartonger eller andra förpackningar i sopbehållaren-tänk då på att fälla ihop dessa. Vi betalar för volym, ju fler stora kartonger som inte är hopslagna – desto dyrare blir det för föreningen.

Våra grovsopsrum är inte till för att fyllas vid flytt eller om byggnation av lägenheten. Möbler, inredning, bildelar, vitvaror och byggnadsmateriallämnas till kommunens återvinningscentral. Återvinningscentralen Kvarnkullen är öppen måndag, tisdag, onsdag 12.00 – 20.00, lördag och söndag 9.00 – 15.00. Vid föreningens gemensamma vårstädning finns möjlighet att lämna grovsopor i den inhyrda containern.

Förpackningar

Förpackning av glas, metall, plast eller papper lämnas till återvinningsstationerna (utsidan av Motorborgen eller vid Gyldene porten).

Tidningar

I våra uppsamlingsbehållare för tidningar kan du även lägga broschyrer, böcker med mjuk pärm (pocketböckerL kataloger (telefon-, postorder, rese- etc.), kollegieblock (spiralen kan vara kvar men ta bort kartongen), kopierings- och skrivarpapper, veckotidningar, magasin (månadstidningar), ritpapper, postorderkataloger, reklamblad (broschyrer och kataloger). Men inte papperskassar, dessa räknas som förpackning.

Sorteringsguide A-Ö