Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrning


Det finns två typer av uthyrning:

  • uthyrning av del av lägenhet t ex uthyrningsrummet
  • uthyrning av hela lägenheten

Uthyrning av del av lägenhet är en angelägenhet mellan uthyrare (bostadsrättsinnehavare) och hyresgäst. Detta berörs inta av dessa regler.

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt regleras i bostadrättslagen, där står att föreningen skall ge sitt samtycke till uthyrningen.

Det står även att föreningen skall tillåta sådan uthyrning om uthyraren har skäl för uthyrningen och föreningen inte har befogad anledning till att vägra samtycke, dessutom skall tillståndet begränsas till en viss tid.
Styrelsen har tagit fram en blankett som skall användas vid andrahandsuthyrning, den kan hämtas via länken nedan, om ni inte har möjlighet att ladda ner/skriva ut blanketten, kontakta någon i styrelsen.


Avtalsmall


Nyttiga länkar:

http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/Bostadsratt/
http://www.bostadsrättslagen.se/index.html#7kap10