Bra att veta

Bra att veta för nyinflyttade och medlemmar


Du som är nyinflyttad eller redan boende kanske har frågor som rör vårt hus och vår förening. Styrelsen vill med denna information hälsa dig välkommen och svara på några frågor. Här finns även en del viktiga regler som gäller för oss som boende.

Alla vill vi ha en så god boendemiljö som möjligt. Det är vi boende som har ansvaret för att en sådan miljö kan skapas. Allt som kostar pengar i vårt hus, t ex reparationer, förändringar och skadegörelser, betalas av oss alla. Genom att vara rädda om vårt hus får vi störst glädje av det och lägre kostnader.


Har du frågor, kontakta styrelsen på info@marskalken2.se