Portvärdar

I varje trappuppgång finns en portvärd utsedd. Portvärdarna är ”styrelsens förlängda arm” och kan hjälpa till med råd och anvisningar vad gäller boendet.


JE 40A och 40B

Rose-Marie Linnman

JE 42 och 44

Björn Andersson

JE 46A och 46B

Leif Landgren 


Portvärdens-uppgifter-2019