Portvärdar

I varje trappuppgång finns en portvärd utsedd. Portvärdarna är ”styrelsens förlängda arm” och kan hjälpa till med råd och anvisningar vad gäller boendet.


 

JE 40A och 40B

Susanne Torén

JE 42 och 44

Björn Andersson

JE 46A och 46B

Leif Landgren 

 


Portvärdens-uppgifter-2019