Vid fel på hissen

Kontakta inte hissgruppen själv.


Felanmälan ska gå via styrelsen:

Sandra Karlstöm
Matti Vene
Margareta Dahlner
Dan Lundqvist

(nummer på anslagstavlor)


OBS! gäller inte akutfall då t ex hiss med personer i fastnat.