Vid fel på hissen

Kontakta inte hissgruppen själv.

Felanmälan ska gå via styrelsen:
Rickard Carlsson
Matti Vene
Margaretha Dahlner
Dan Lundqvist

(nummer på anslagstavlor)

OBS! gäller inte akutfall då t ex hiss med personer i fastnat.