Användning av grovsoprum

Grovsoprum är tillgängligt helgfria tisdagar mellan 18-19.Våra grovsopsrum är inte till för att fyllas vid flytt eller ombyggnation av lägenheten. Möbler, inredning, bildelar, vitvaror samt byggnadsmaterial lämnas till kommunens återvinningscentral. Det är inte heller tillåtet att lämna färg, lösningsmedel eller olja i våra grovsopsrum – dessa ska också lämnas till återvinning.

Återvinningscentralen Kvarnkullen är öppen måndag, tisdag, onsdag 12.00- 20.00, lördag och söndag 9.00- 15.00.

Läs mer i vår Sopguide som finns tillgänglig här.

Tyvärr bidrar missbruk till ökade kostnader för föreningen. Om inte soprummen används som de är avsedda för så kan föreningen bli nödsakade till att hålla soprummen öppna bara under vissa tider och att det alltid finns någon representant för föreningen närvarande.