Användning av grovsoprum

Grovsoprum är tillgängliga helgfria tisdagar 18-18.30.I grovsoprummen kan du slänga icke-brännbart och skrymmande avfall, glödlampor, batterier och mindre elartiklar. Förpackningar, textilier och matavfall hör inte hemma här.

Tänk på att bara fylla kärlen upp till kanten. Om kärlen överfylls riskerar vi att de inte töms.

Våra grovsopsrum är inte till för att fyllas vid flytt eller ombyggnation av lägenheten. Möbler, inredning, bildelar, vitvaror samt byggnadsmaterial lämnas till kommunens återvinningscentral. Det är inte heller tillåtet att lämna färg, lösningsmedel eller olja i våra grovsopsrum – dessa ska också lämnas till återvinning.

Läs mer i vår Sopguide som finns tillgänglig här.

Tyvärr bidrar missbruk till ökade kostnader för föreningen. Om inte soprummen används som de är avsedda för så kan föreningen bli nödsakade till att hålla soprummen öppna bara under vissa tider och att det alltid finns någon representant för föreningen närvarande.