Stambyte

Stambytet i Marskalken 2

Under hösten 2021 – hösten 2022 har stambyte genomförts i fastigheten. I projektet har också alla badrum/våtrum renoverats.
Projektutförande har varit ByggMästarGruppen (BMG).
För arbete och installerad utrustning som köpts via BMG lämnar BMG garanti. Skulle det uppstå fel, har BMG bett att berörd boende anmäler felet till styrelsen på blanketten ”Felanmälan” nedan.

During autumn 2021 – autumn 2022 has a project for pipe/plumbing
renovation been done in the house. During the project has also all bathrooms
been renovated.
The project entrepreneur has been ByggMästarGruppen (BMG).
For work and installed equipment that has been bought via BMG are BMG
responsible for guaranteed function. BMG has asked that in case of problems
please report these to the Marskalken 2 board, using the form “Fault report” below.