Funktionärer

Inom föreningen finns ett antal funktionärer med speciella ansvarsområden.


Tvättstuga

Tvättstugegruppen

Hobbyrum

Björn Andersson (JE 42)


Föreningslokal och uthyrningslägenhet

Ingrid Boman (JE 40B)

Kontakt för extra förråd och däcksförråd

Björn Andersson (JE 42)


Valberedning

Ender Akcan (JE 40A)

Portvärdar

Susanne Torén (JE 40A och 40B)
Björn Andersson (JE 42 och 44)
Leif Landgren (JE 46A och 46B)