Byggmästargruppen

Felanmälan för garantiärenden inom ramen för stambytet

Blanketten fylls i och mailas till info@marskalken2.se, eller läggs i föreningens brevlåda vid port 42.