Källsortering av matavfall

Från mars 2017 finns möjlighet att delta i källsortering av matavfall.


Det är kostnadsfritt och föreningen tillhandahåller påsar och behållare.
Påsarna lämnas i matavfallsrummet bredvid port 42.
Anmäl dig genom att fylla i anmälningsblanketten och lämna i föreningens brevlåda. (anmälningsblankett bifogas).