Bra länkar


Bostadsrättslagen

http://www.bostadsrättslagen.se/


Lagen om ekonomiska föreningar

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018672-om-ekonomiska-foreningar_sfs-2018-672