Bra länkar

Bostadsrättslagen

http://www.bostadsrättslagen.se/

Lagen om ekonomiska föreningar

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.HTM