Gränsdragningslista

För att underlätta för dig som medlem har vi tagit fram en gränsdragningslista som visar vem som har det ekonomiska ansvaret för olika åtgärder i huskroppen och lägenheterna.


Brf= Föreningen

Bri= BostadsrättsinnehavarenHar du frågor, kontakta styrelsen på info@marskalken2.se